Hợp đồng chung

Hợp đồng chung chỉ được thực hiện trên các dự án do chúng tôi tự phát triển – chúng tôi dẫn dắt chúng từ ý tưởng đến thực hiện. Để ấn tượng của nội thất hiện thực và hình dung của nó không khác nhau, trong quá trình thực hiện hợp đồng chung, chúng tôi có sự tham gia của một nhóm chuyên gia và thu hút tất cả các nhà thầu cần thiết.

Chúng tôi đã có một nhóm các liên hệ thành lập gồm các chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng và sửa chữa mà chúng tôi kiểm soát. Dễ dàng đảm nhận những công việc khó khăn nhất. Bạn chỉ có thể tận hưởng dự án đã thực hiện.

Tính toán chi phí của dự án

Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn

Thảo luận về dự án với nhà thiết kế